DIPLOMA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL

MAKLUMAT UTAMA

Diploma Pengurusan Industri Halal memberi tumpuan kepada pembangunan pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal di industri yang berbeza di Malaysia terutama operasi perkhidmatan makanan dan pengurusan serta penyediaan perkhidmatan terbaik kepada tetamu. Ia adalah disiplin pengajian yang memerlukan graduan untuk dapat menunjukkan pengetahuan, pemahaman dan kebolehan dalam menyediakan perkhidmatan halal yang cemerlang serta memastikan amalan halal dilaksanakan dalam keseluruhan gambaran industri halal di Malaysia. Pelajar akan dipersiapkan dengan asas yang kukuh Eksekutif Halal dalam pelbagai bidang di industri Halal

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana subjek  ATAU

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PELAJARAN

Pelajar yang bergraduasi dari diploma boleh menyambung pelajaran mereka dimana-mana Institut Pengajian Tinggi Malaysia seperti program berikut:

 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal – UiTM

 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal – KUIS

 • Ijazah Pengurusan Perkhidmatan Makanan – UiTM

 • Ijazah Pengurusan

 • Ijazah Perbankan Islam

PELUANG KERJAYA

Diploma ini menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran penyeliaan atau pengurusan dalam industri Halal. Terdapat pelbagai laluan kerjaya seperti: 

 • Eksekutif Halal

 • Eksekutif Jaminan dan Kawalan Kualiti

 • Eksekutif Pembangunan dan Penyelidikan

 • Usahawan Produk dan Perkhidmatan Halal

 • Penyembelih Halal

 • Auditor Halal

 • Perunding Halal

 • Tenaga Pengajar Halal

 • Pengurus/ Penyelia Restoran Halal

 • Pegawai Penguatkuasa Halal

 • Pembantu Pegawai Kesihatan

STRUKTUR PROGRAM

SEMESTER 1
Akidah Islamiyyah
Pengantar Halal dan Haram dalam Islam
Ko-kurikulum
Bahasa Arab Perdagangan I
Principle of Management
Fundamentals of Information Technology

SEMESTER 2
Usul Fiqh
Bahasa Arab Perdagangan II
Business Communication I
Bahasa Kebangsaan
Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif
Asas Keusahawanan
Fundamentals of Halal Industry
Halal Law and Regulations

SEMESTER 3
Qawaid Fiqhiyyah
Business Communication II
Fiqh Al-Tathir
Sanitation and Hygienic Practice
Halal Quality and Certification Procedure
Etika dan Moral di Malaysia

SEMESTER 4
Introduction to Halal Ingredients in Food Processing
Halal Slaugthering
Pengajian Malaysia 2
Fiqh Muamalat
Islamic Organizational Behavior
Islamic Financial System

SEMESTER 5
Supplementary Operation in Processing Halal Ingredient
Halal Industry Services
Halal Cosmetics and Pharmaceuticals
Halal Internal Auditing
Ekonomi Islam
Halal Marketing
Khidmat Sosial

SEMESTER 6
Latihan Industri

AGENSI AKREDITASI

Kod Kelulusan : (R/345/4/0339) 04/2023
Kod Akreditasi : FA 2187