DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

MAKLUMAT UTAMA

Program ini memberikan pengenalan mengenai ilmu-ilmu asas Islam dan pemahaman melalui manhaj atau cara Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang sahih bersesuaian dengan kefahaman generasi pertama. Sebahagian dari kursus merangkumi topik mengenai perkaitan segera dan praktikal kepada para pelajar.

SYARAT KEMASUKAN

  • Lulus SPM/SPMV dengan 3 kredit termasuk satu subjek dalam bidang pengajian islam dan lulus bahasa melayu 

  • Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PELAJARAN

MALAYSIA

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Al-Quran & As-Sunnah & Ijazah Sarjana Muda Fiqh Fatwa

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
PemIndahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah

Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah

Universiti Malaya (UM)
Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah
Selangor International Islamic College University (KUIS)

INTERNATIONAL

JORDAN
Universiti Mu’tah & Universiti Amman

INDONESIA
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang

MOROCCO
Muhammad (V) University

 

PELUANG KERJAYA

Graduan akan dilatih dan bersedia untuk meneruskan kerjaya dalam bidang berkaitan Islam seperti Pengurusan Syariah dan Khidmat nasihat,  Pendidikan, Undang-undang dan sektor khusus yang lain untuk berkhidmat dalam sektor swasta dan kerajaan.

STRUKTUR PROGRAM

SEMESTER 1
Fiqh Ibadat
Pengenalan Bahasa Arab 1
Asas Aqidah
Hadith
Ulum Al QuranPengenalan Tajwid & Hafiz Al Quran
Pengenalan Hadharah Islamiyyah

SEMESTER 2
Pengenalan Ilmu Nahu
Hadith Hukum
Pengenalan Usul Fiqh
Mustolah Hadith
Aqidah
English for Academic Purposes 1
Tajwid & Hifz Al Quran

SEMESTER 3
Fiqh Mua’malat
Nahu
Usul Fiqh
Dakwah
Pengajian Malaysia
English For Academic Purposes II
Hadharah Islamiyyah
Tajwid & Hifz AL Quran – Juzuk 1

SEMESTER 4
Sarf
Pengantar Ilmu Tafsir
Tarikh Tasyri’
English for Academic Purposes III
Bahasa Kebangsaan
Pengenalan Fiqh Perbandingan
Pengenalan Teknologi Maklumat
Tajwid & Hifz A;l Quran – Juzu’ 2

SEMESTER 5
Fiqh Munakahat
Pengenalan Ilmu Balaghah
Tafsir Ahkam
Siasah Syaríyyah
Professional Communication
Pengurusan Kewangan Islam / Fiqh Perbandingan
Tajwid & Hifz Al Quran – Juzu’ 3

SEMESTER 6
Fiqh Jinayat
Balaghah
Qawaid Fiqhiyyah
Faraidh
Application of Information Technology
Tajwid & Hifz Al Quran – Juzu’ 4

AGENSI AKREDITASI

Kod Kelulusan : (R2/221/4/0130) 01/2024
Kod Akreditasi : (KR10659)