DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

MAKLUMAT UTAMA

Merupakan bidang yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dalam sektor industri mahu pun akademik yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Program ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak yang menyentuh perkembangan psikologi, pengurusan, keusahawanan dan disiplin lain. Pembelajaran secara teori juga  praktikal yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar untuk memahami amalan dan aplikasi sebenar di industri kanak-kanak. Kurikulum Diploma Pendidikan dan Asuhan Awal Kanak-Kanak direka sesuai dengan teknik pengajaran kreatif juga meraikan fitrah kanak-kanak dalam konsep perkembangan menyeluruh.

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran atau kelayakan  lain yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PELAJARAN

 • UPSI

 • UKM

 • UNIMAS

 • USM

 • IPTA dalam bidang yang sama

PELUANG KERJAYA

 • Sektor pendidikan, guru kerajaan atau swasta

 • Keusahawanan

 • Penjagaan kanak-kanak (asuhan/ taska)

 • Pentadbiran dan pengurus pusat penjagaan kanak-kanak dan pendidikan

 • Pakar runding kanak-kanak

 • Penulis buku kanak-kanak

STRUKTUR PROGRAM

SEMESTER 1
Basic English
Etika dan Moral
Pengenalan Teknologi Maklumat
Pengenalan Kepada Falsafah & Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak
Pengenalan Kepada Teori Perkembangan Kanak-kanak
Isu-isu Semasa Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

SEMESTER 2
Intermediate English
Pengajian Malaysia 2
Pendekatan Bermain Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan Awal Kanak-kanak
Asas-asas Pendidikan Islam & Moral Awal Kanak-kanak
Merangsang Sosio Emosi Awal Kanak-kanak

SEMESTER 3
Bahasa Kebangsaan / Pengantar Pemikiran Kreatif dan Kritis
Professional Communication
Pendidikan Nutrisi, Kesihatan & Keselamatan Kanak-kanak
Aplikasi Teknologi dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
Penyediaan Pusat Jagaan/ Asuhan Yang Berkualiti
Penjagaan Bayi dan Kanak-kanak yang Berkualiti

SEMESTER 4
Ekspresi Seni & Kreativiti Kanak-kanak
Pendidikan Sains & Numerasi Awal Kanak-kanak
Perkembangan Bahasa & Literasi Awal Kanak-kanak
Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
Merangsang Perkembangan Fizikal Awal Kanak-kanak
Khidmat Sosial

SEMESTER 5
Pengesanan Kanak-kanak Berkeperluan Khas
Mengurus Tingkah Laku Kanak-kanak
Penyeliaan Dalam Persekitaran Awal Kanak-kanak
Amalan Musikal Dalam Meningkatkan Perkembangan Kanak-kanak
Merangsang Perkembangan Kognitif Kanak-kanak
Keusahawanan

SEMESTER 6
Latihan Praktikum

AGENSI AKREDITASI

Kod Kelulusan : (R/143/4/0057) 04/2023
Kod Akreditasi : FA 0648