FAKULTI PENGURUSAN & INDUSTRI HALAL

Fakulti Pengurusan & Industri Halal Kolej UNITI Menyediakan Kursus Berfokuskan Kerjaya Dalam Perniagaan, Perakaunan, Pengurusan Industri Halal, Perbankan Islam, Pengurusan Pelancongan Dan Pengajian Islam. Di FPIH, Kami Berdedikasi Untuk Membantu Dan Memastikan Pelajar Mendapat Gabungan Pengalaman Pembelajaran Teoritikal Dan Praktikal Yang Terbaik. 

Semakin Banyak Anda Belajar Dengan Kami, Semakin Banyak Yang Anda Tahu Tentang Diri Anda, Minat Anda, Kebolehan Anda Dan Potensi Anda. Anda Juga Mempunyai Peluang Untuk Meningkatkan Prospek Kerjaya Anda Dan Mula Membina Kerjaya Anda. Di Sinilah Semuanya Bermula.

MISI

Bertekad untuk menjadikan fakulti ini sebagai rujukan dalam bidang pengurusan, perniagaan, perakaunan, muamalat dan kajian Islam yang menggunakan teknologi terkini yang memenuhi keperluan pihak yang berminat dan juga berkaitan dengan keperluan masyarakat sehingga ia bersesuaian dengan visi Kolej UNITI

VISI

Kami berdedikasi untuk membantu dan memastikan pelajar mendapat kombinasi terbaik pengalaman teori dan praktikal. Semakin banyak anda belajar dengan kami, semakin anda tahu tentang diri anda, minat anda, kebolehan dan potensi diri. Anda juga akan mempunyai peluang untuk lebih baik prospek kerjaya anda dan mula membina kerjaya anda.

 

OBJEKTIF

  • Untuk menjalankan program akademik yang memenuhi keperluan arus industri

  • Untuk menghasilkan graduan yang memiliki pengetahuan yang relevan, yang kompeten dalam kemahiran teknikal, yang mempunyai kemahiran yang lembut dan yang sensitif terhadap tanggungjawab sosial

  • Untuk memupuk kaedah saintifik dalam graduan dan memastikan mereka dapat berfikir kritis, kreatif & inovatif dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

  • Untuk menggalakkan aktiviti-aktiviti dengan kerjasama industri untuk menjana kemakmuran negara kita 

  • Untuk melengkapkan graduan dengan kepimpinan, komunikasi, keusahawanan dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat

  •