DIPLOMA PEMBUATAN PRODUK HALAL

MAKLUMAT UTAMA

Diploma ini memberi tumpuan kepada pembangunan, pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal di pelbagai industri yang berbeza di Malaysia, terutamanya dalam operasi pengeluaran dan pengurusan. Ia adalah satu disiplin pengajian yang memerlukan graduan untuk dapat mengembangkan dan mencipta produk Halal baru termasuk makanan dan bukan makanan.

Pelajar dapat menunjukkan pengetahuan, kefahaman dan keupayaan untuk menyediakan produk halal yang cemerlang serta memastikan amalan halal dilaksanakan dalam keseluruhan segmen industri halal di Malaysia. Pelajar juga akan lebih bersedia untuk memainkan peranan di masa hadapan sebagai eksekutif halal atau usahawan halal dalam ekonomi dengan membina asas kukuh dalam pengetahuan industri halal dan kemahiran penting yang berkaitan di pelbagai sektor industri halal.

SYARAT KEMASUKAN

  • Lulus  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana subjek ATAU

  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PELAJARAN

Pelajar yang bergraduasi dari diploma ini boleh menyambung pelajaran mereka dimana-mana Institut Pengajian Tinggi Malaysia seperti program berikut:
Ijazah Sarjana Muda In Halal Science & Management – UiTM
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal – KUIS
Ijazah Pengurusan Perkhidmatan Makanan – UiTM
Ijazah Pengurusan
Ijazah Perbankan Islam
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Malaysia terengganu (UMT)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

PELUANG KERJAYA

Diploma ini menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran penyeliaan, pengurusan, pemprosesan & pembuatan dalam industri Halal. Terdapat pelbagai laluan kerjaya seperti: 
Eksekutif Halal
Eksekutif Jaminan dan Kawalan Kualiti
Eksekutif Pembangunan dan Penyelidikan
Usahawan Produk dan Perkhidmatan Halal
Penyembelih Halal
Auditor Halal
Perunding Halal
Tenaga Pengajar Halal
Pengurus/ Penyelia Restoran Halal
Pegawai Penguatkuasa Halal
Pembantu Pegawai Kesihatan

GRADUAN JUGA BOLEH MENCEBURI: 

Bidang Institusi Pendidikan 
Industri Makanan
Pusat Penyelidikan 

PELUANG KERJA SEKTOR KERAJAAN SEPERTI:

Jabatan Agama Islam Negeri 
JAKIM 
Jabatan Kesihatan
Jabatan Alam Sekitar 
Jabatan Pertanian 
MARDI 
FAMA 
MPOB 
SIRIM 
Jabatan Sumber Manusia 

BAGI SEKTOR SWASTA PULA SEPERTI :

Industri makanan 
Rangkaian makanan segera 
Hotel & Restoran 
Industri Pengeluaran 
Industri Pembungkusan

STRUKTUR PROGRAM

SEMESTER 1
Fiqh Tathir
Pengantar Halal & Haram Dalam Islam
Ko-kurikulum
Bahasa Arab 1
Introduction to Halal Industry
Computing Technology
Usul Fiqh

SEMESTER 2
Introduction to Manufacturing
Halal Legal Control
Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif
Business Communication I
Mathematics for Manufacturing
Fiqh Muamalat
Halal Malaysian Standard & Certification Procedure

SEMESTER 3
Qawaid Fiqhiyah
Pengajian Malaysia 2
Business Communication II
Manufacturing Drawing
Unit Operation
Food Preservation
Halal Ingredients & Additives in Manufacturing

SEMESTER 4
Halal Supply Chain & Logistics
GMP & HACCP
Etika & Moral
Halal Cosmetics and Pharmaceutical
Asas Keusahawanan
Halal Product Processing Technology
Bussiness Accounting and Costing

SEMESTER 5
Khidmat Sosial
Islamic Financial System
Halal l Auditing & Trouble Shooting in Manufacturing
Product Development & Innovation
Halal and Quality Assurance in Manufacturing
Introduction to OSH & Legislation

SEMESTER 6
Latihan Industri

AGENSI AKREDITASI

Kod Kelulusan : (N/345/4/1104) 08/2023
Kod Akreditasi : PA 8596