DIPLOMA IN COMPUTER NETWORK

MAKLUMAT UTAMA

Diploma Rangkaian Komputer Kolej UNITI (DCN) dibangunkan bagi menyediakan peluang pendidikan kepada para pelajar lepasan SPM dan sijil dalam bidang rangkaian komputer.  Silibus yang direka bentuk meliputi keperluan semasa dan ia dilengkapi dengan Cisco Certified Network Associate (CCNA) dari CISCO sebagai nilai tambah untuk pelajar mempersiapkan diri ke alam pekerjaan. Pengetahuan teknikal dalam struktur program DCN membolehkan para pelajar memenuhi dunia era digital yang sentiasa berubah dan bersedia menjadi tenaga pekerja mahir dalam bidang sistem rangkaian komputer dan berkebolehan mengaplikasikan ilmunya secara teori dan praktikal. Pelajar DCN juga bersedia untuk mengambil peranan kepimpinan dalam aplikasi pembangunan dan pengurusan teknologi ini. 

Program ini telah mendapat akreditasi penuh oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pada tahun 2008.  Selepas menamatkan program ini, pelajar berkebolehan menguasai, menyesuaikan dan mengintegrasikan ilmu-ilmu asas dalam bidang sistem rangkaian komputer. Mereka juga berkebolehan secara praktis mengaplikasikan kemahiran komunikasi, berfikir dan penyelesaian masalah serta memiliki sahsiah yang baik dan beretika sebagai jurutera rangkaian komputer 

Pengiktirafan:

• Pengiktirafan dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

• Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

SYARAT KEMASUKAN

  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit termasuk Matematik dan satu mata pelajaran lain: ATAU

  • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PELAJARAN

Graduan Diploma Rangkaian Komputer akan berpeluang melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan di universiti tempatan atau antarabangsa seperti:

Teknologi Rangkaian
Sains Komputer
Teknologi Maklumat
Kejuruteraan Komputer
Keselamatan Rangkaian
Keselamatan Sistem Komputer
Pendidikan (Komputer/Teknologi Maklumat)

PELUANG KERJAYA

Pelajar lepasan DCN juga berpeluang untuk bekerja di dalam bidang yang berkaitan seperti:

Koordinator
Penganalisis Rangkaian
Juruteknik Rangkaian
Pembantu Jurutera Rangkaian
Sistem/ Juruteknik Sokongan
Pegawai ICT
Pakar Bantuan IT

STRUKTUR PROGRAM

SEMESTER 1
Asas Pengaturcaraan
Asas Komputer
Kalkulus
Pengajian Malaysia 2
Foundation English

SEMESTER 2
Organisasi Komputer
Pengaturcaraan Rangkaian
Matematik Diskrit
Data Komunikasi dan Rangkaian
Intermediate English
Pengantar Pemikiran Kritis & Kreatif / Bahasa Kebangsaan

SEMESTER 3
Pentadbiran dan Pengurusan Rangkaian
CCNA I: Asas Rangkaian
Pangkalan Data
Rangkaian Multimedia
Pengaturcaraan Internet
English For Academic Purposes

SEMESTER 4
Unix & Linux
Penyelesaian Masalah Rangkaian
CCNA II: Protokol dan Konsep Rauter
Professional Communication
Etika Dan Moral Di Malaysia

Semester Pendek
Latihan Industri

SEMESTER 5
Server Akses Jauh
Reka Bentuk Rangkaian
CCNA III: Pensuisan LAN dan Tanpa Wayar
Sistem Operasi Rangkaian
Khidmat Sosial
Pendidikan Islam /Manusia & Agama

SEMESTER 6
Keselamatan Rangkaian
CCNA IV : Mengakses WAN
Pengurusan Projek
Keselamatan Web/Rangkaian Tanpa Wayar
Tamadun Manusia

AGENSI AKREDITASI

Kod Kelulusan : (R2/481/4/0322) 05/2024
Kod Akreditasi : A 9753