DIPLOMA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

MAKLUMAT UTAMA

Merupakan pendidikan universal dan keperluan yang semakin meningkat hari demi hari. Program ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan Islam yang menyentuh bidang akidah, tajwid dan tilawah, fiqh sirah juga tafsir. Pembelajaran secara teori juga  amali yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar contohnya cara bacaan Al-Quran serta teknik mengajar bahasa arab dapat membentuk peribadi muslim yang lebih baik. Diploma Pendidikan Islam Sekolah Rendah direka sesuai dengan teknik pengajaran berorentasikan pendidikan universal juga pembentukan pemantapan kendiri yang meluas sejajar dengan keperluan industri pendidikan Islam sekolah rendah.

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran atau kelayakan  lain yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PELAJARAN

 • UPSI

 • UKM

 • UM

 • Institut Pengurusan Islam

 • IPTA/IPTS dalam bidang yang sama

PELUANG KERJAYA

 • Sektor pendidikan, guru kerajaan atau swasta, KAFA, SAR, SRA

 • Keusahawanan/ latihan (tusyen, kelas mengaji)

 • Pentadbiran dan pengurusan pendidikan/ Institusi awam/ pusat tahfiz

 • Khidmat sosial 

 • Penceramah bebas/berdaftar

STRUKTUR PROGRAM

SEMESTER 1
Falsafah Pendidikan
Foundation english
Fiqh Ibadat I
Akidah
Tajwid & Tilawah
Etika & Moral di Malaysia

SEMESTER 2
Psikologi Pendidikan
Teknologi Pendidikan
Fiqh Ibadat II
Jawi
Bahasa Arab Asas
Intermediate English

SEMESTER 3
Pengurusan GERKO
Pedagogi
Pengukuran & Penilaian Pendidikan
Fiqh Sirah
Bahasa Arab Komunikasi
English for Academic
Pengajian Malaysia 2

SEMESTER 4
Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif / Bahasa Kebangsaan
Bimbingan dan Kaunseling
Nasyid
Hafazan
Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab
Akhlak
Professional Communication

SEMESTER 5
Badan Beruniform
Kepelbagaian Pelajar & Adaptasi Pengajaran
Tasawur Islam
Tafsir
Kaedah Pengajaran & Pendidikan Islam
Pengantar Pemikiran Kritis & Kreatif
Khidmat Sosial

SEMESTER 6
Latihan Praktikum

AGENSI AKREDITASI

Kod Kelulusan : (N/145/4/0051) 01/2025
Kod Akreditasi : PA 4075