DIPLOMA PENGURUSAN MUAMALAT

MAKLUMAT UTAMA

Pertumbuhan industri Kewangan Islam semakin berkembang dengan pesat, dan ini memerlukan lebih ramai graduan dalam industri ini. Diploma Pengurusan Muamalat memberikan pelajar pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, dengan tumpuan kepada asas-asas Kewangan Islam. Pelajar juga boleh memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan secara praktik prinsip kewangan Islam di dunia realiti. Apabila program selesai, pelajar akan memiliki kemahiran industri yang sedia ada dan pengetahuan akademik yang akan memberi mereka kelebihan untuk berjaya dalam industri Kewangan Islam.

SYARAT KEMASUKAN

  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana subjek dan LULUS matematik; ATAU

  • Lulus O-Level dengan gred C dalam 3 subjek dan LULUS matematik

  • Lulus STPM dengan gred C (NGMP 2.0) dalam satu (1) subjek

  • Lulus STAM dengan gred MAQBUL

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PELAJARAN

Pelajar yang lulus dari Diploma Pengurusan Muamalat boleh melanjutkan pengajian peringkat sarjana mereka di pelbagai Institut Pengajian Tinggi Malaysia dalam program berikut:

Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan Islam
Ijazah Sarjana Muda dalam Perbankan Islam
Ijazah Sarjana dalam Ekonomi

PELUANG KERJAYA

Graduan dalam Diploma Pengurusan Muamalat boleh mendapat masa depan yang cerah dalam industri yang semakin berkembang ini. Mereka akan dapat mencari pekerjaan sebagai pegawai di jabatan kerajaan dan sebagai penolong pegawai perbankan dalam sektor perbankan Islam, sektor kewangan dan sebagai perunding muamalat (wasiat, pelaburan, zakat).

STRUKTUR PROGRAM

SEMESTER 1
Tasawur Islam
Introduction to Economics
Bahasa Arab Perdagangan I
Principle of Marketing
Principle of Management
Business Communication I
Etika & Moral di Malaysia

SEMESTER 2
Bahasa Arab Perdagangan II
Business Communication II
Ko-Kurikulum
Fiqh Muamalat
Business Mathematics
Fundamentals of accounting
Pengenalan Sistem Kewangan Islam

SEMESTER 3
Business Statistics
Usul Fiqh
Pengajian Malaysia
Fundamentals of Finance
Islamic Accounting
Computer Application in Business
Pengantar Pemikiran Kritis & Kreatif

SEMESTER 4
Qawaid Fiqhiyyah
Fundamentals of Takaful
Islamic Banking
Ekonomi Islam
Commercial Law
Finance of International Trade

SEMESTER 5
English for Academic Purposes 3
Islamic Banking Operations
Investment Management
Lending Assessment Management
Islamic Management
Khidmat Sosial

SEMESTER 6
Latihan Industri

 

AGENSI AKREDITASI

Kod Kelulusan : (R2/340/4/0084) 06/2024
Kod Akreditasi : A 9289