DIPLOMA KOMUNIKASI & MEDIA

MAKLUMAT UTAMA

Diploma Komunikasi dan Media adalah program di bawah Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan (FTK), Kolej UNITI. Program ini dibangunkan untuk melengkapkan pengetahuan dan kemahiran tentang peranan media massa berikutan perkembangan terkini yang juga membantu pembangunan pelbagai organisasi.

Ia juga memberikan peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian mereka ke tahap yang lebih tinggi dalam bidang komunikasi massa. Selain dapat memupuk kreativiti dan inovasi, program ini dapat menanamkan kemahiran interpersonal yang berkesan serta nilai etika yang tinggi dan tanggungjawab sosial di kalangan pelajar.

Melalui kombinasi teori dan praktikal melalui kajian media yang dilakukan, pelajar berkemahiran dalam penulisan media, produksi audio dan video, penyiaran televisyen dan radio komersil, dan percetakan menggunakan alat dan perisian terkini.

SYARAT KEMASUKAN

  • Lulus SPM atau setaraf dengannya sekurang – kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa inggeris ; atau

    Lulus Sijil Tertinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran dan kredit dalam Bahasa Inggeris di Peringkat SPM atau yang setaraf dengannya ; atau

    Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya gred maqbul dan kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau setaraf dengannya ; atau

    Sijil dalam Media dan Komunikasi atau yang setaraf dengannya.

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PELAJARAN

Pelajar lepasan Diploma Komunikasi dan Media (DKM) berpeluang untuk menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan di universiti-universiti tempatan atau antarabangsa seperti:

Sains Sosial (Komunikasi)
Sains Sosial (Komunikasi Media)
Sains Sosial (Komunikasi Dan Pengurusan Maklumat)
Sains Sosial (Komunikasi Dan Dasar Awam)
Sastera (Pengajian Media)
Penulisan (Penulisan Skrin)
Penulisan Dengan Kepujian (Penulisan Kreatif)
Teknologi Media
Komunikasi Penyiaran
Komunikasi Media Baru
Komunikasi Interpersonal
Komunikasi Massa (Penyiaran)
Komunikasi Massa (Periklanan)
Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
Komunikasi Massa (Penerbitan)
Komunikasi Massa (Kewartawanan)
Komunikasi (Pengurusan Komunikasi Dan Polisi)

PELUANG KERJAYA

Graduan juga berpotensi untuk bekerja di sektor awam dan swasta, sama ada sebagai profesional atau kakitangan sokongan. Antara peluang pekerjaan yang akan ditawarkan ialah:

Pegawai Perhubungan Awam / Penolong Pegawai Perhubungan Awam (Eksekutif PR)
Eksekutif pengiklanan
Pembantu Pengeluaran
Pembantu Editorial
Penulis Skrip
Penulis Kerja Kreatif
Penulis Iklan
TV dan Radio Newsreader
Wartawan Akhbar, TV dan Majalah

STRUKTUR PROGRAM

SEMESTER 1
Pengenalan Kepada Komunikasi Media
Asas Pengiklanan
Pengenalan kepada Sosiologi
Komputer dalam Komunikasi
Foundation English
Pengajian Malaysia 2

SEMESTER 2
Asas Kewartawanan
Komunikasi Fotografi Digital
Komunikasi Interpersonal
Pengucapan Awam
Intermediate English
Pengantar Pemikiran Kritis & Kreatif / Bahasa Kebangsaan

SEMESTER 3
Penerbitan dan Rekabentuk Media
Media Baru dan Rangkaian Sosial
Asas Penyiaran
Penulisan Media
Keusahawanan
English For Academic Purposes

SEMESTER 4
Undang-Undang dan Etika Media
Komunikasi dan Pengurusan Acara
Perhubungan Awam
Penerbitan Radio
Professional Communication
Etika dan Moral di Malaysia

SEMESTER 5
Media Teknologi & Masyarakat
Penerbitan Video / Televisyen
Metodologi Penyelidikan
Pengumpulan dan Penulisan Berita
Komunikasi Kepimpinan
Khidmat Sosial

SEMESTER 6
Latihan Praktikal

AGENSI AKREDITASI

Kod Kelulusan : (R/321/4/0068) 04/2023
Kod Akreditasi : FA 1892